Algemene voorwaarden

Metaalunievoorwaarden

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoop – en (onder)aannemingsvoorwaarden van Precision Makers B.V. te Giessen gedeponeerd ter bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

© Precision Makers B.V.